Reeglid Kinnisvarauudised.ee artiklite kasutamiseks

Kinnisvarauudised.ee avaldatud artiklite avaldamine kolmandate isikute kodulehtedel on lubatud alljärgnevatel tingimustel.

Võimaldame Kinnisvarauudised.ee uudiseid piiranguteta kasutada RSS-feedi abil. Teie lehel kuvatakse uudise pealkiri. Link viitab Kinnisvarauudised.ee veebikeskkonda, st. uudis avaneb lugeja jaoks Kinnisvarauudised.ee veebilehel.

Uudiseid on võimalik valida teemade järgi.

Uudiste refereerimisel meediaväljaannetes ülaltoodud piirangud ei kehti. Küsimuste korral saate lisainfot lea@kinnisvarauudised.ee.

Toetajad

Toetajad

Valdkonna töökuulutused

Uudised