Autor: Kontsept Arhitektuuribüroo • 18. jaanuar 2024

Uuenduslik rekonstrueerimine aitab muuta hooneid ja kujundada kogukondi

Kontsept Arhitektuuribüroo arhitektid/partnerid Kaidi Põder ja Margo Koppel.
“Viimasel ajal on rekonstrueerimis- ja renoveerimisprojekte lisandumas üha rohkem, sest soovitakse vähendada energiaarveid ja kulusid. Aina enam kaasajastatakse nii eramuid, korterelamuid kui ärihooneid,” kinnitavad arhitektuuribüroo Kontsept arhitektid/partnerid Kaidi Põder ja Margo Koppel.

Neli aastat tagasi alustanud Kontsept Arhitektuuribüroo igapäevaste toimetuste hulka kuuluvad nii rekonstrueerimis- ja renoveerimisprojektid, kui ka uusehitised. Objekte, mida teha ei oskaks, selle viieliikmelise tööka tiimi jaoks olemas pole. Valmivate või uuendust vajavate objektide funktsioonid on kõik väga varieeruvad, iga töö on väljakutse ja just see silmad särama panebki.

Eestil tuleb 2050. aastaks renoveerida pool korterelamufondist, mis tähendab ühtekokku 14 000 hoonet. On öeldud, et kõikide “mägede” renoveerimislaines peaksid kaasatud olema ka arhitektid. Milliseid võimalusi see teile pakub ja kas vana kohendamine on arhitektile üldse köitev?

Kaidi: Meie jaoks pole olemas ühtegi ebahuvitavat projekti. Renoveerimine ja rekonstrueerimine on väljakutsed, mida teeme hea meelega. Projekti on alati võimalik huvitavamaks muuta, arhitektuuri kaasajastada, materjale juurde tuua, kogukonda kaasata.

Margo: Kaasata saab kogu keskkonna, luua mänguväljakuid, puhkealasid, rattaparklaid. Arhitektid kaasavad projektidesse erinevaid osapooli, et sündida saaks tugev terviklik keskkond. Valmiv lahendus peab kõnetama nii visuaalselt kui emotsionaalselt.

Milliseid rekonstrueerimistöid Kontsept teinud on?

K: Haapsalus oli vana tühjana seisev neljakorruseline tööstushoone, mida klient soovis teha kaasaegseks elamupinnaks. Tegu oli väga põneva väljakutsega, kus lisaks tulevasele kasutajale mõeldes tuli välja mõelda, kuidas kogu hoone õdusasse ja hubasesse Haapsalu linna sobituks.

M: Tallinnas Kungla tänaval teeme renoveerimisprojekti, kus kaasajastame fassaadi ja korrastame parkimisala, loome rattaparkla, rohealad. Tartus on valmimisel miljööhoone koos juurdeehituse ja hoovimajaga. See on huvitav näide sellest, kus korda ei saa üksnes vana, vaid juurde lisandub ka uus hoone.

Kas uut luua ja puhtalt lehelt alustada pole mitte põnevam?

K: Kui on olemas väärtuslikud hooned, miks me peaksime need maha võtma? Vanade hoonete puhul on tegu meie ühise pärandiga, mille säilitamine on meie jaoks väga oluline.

M: Eestis on arhitekt pisut ära hellitatud. Siin tehakse väga palju uusi maju, ainult vanalinn on koht, kus kõik paigas. Vanades riikides, näiteks Itaalias või Portugalis, arhitektid uushooneid praktiliselt ei teegi, vaid uuendavad vanu.

K: Olin aastaid tagasi Itaalias ühe arhitekti juures praktikal. Inimene, kes valdkonnas töötanud üle 20 aasta, oli teinud vähem uushooneid, kui mina selleks ajaks algaja arhitektina Eestis.

Uushooneid kerkib keeruliste aegade kiuste endiselt hooga. Kui palju on meil aega mõelda, millise jälje me iga uue objektiga tegelikult järgmistele põlvedele jätame?

K: Arhitekti töös on eetiline mõelda tuleviku ja tulevaste põlvkondade peale. Palju paneb paika klient, kuid koos leiame alati parima lahenduse. Pakume alati esmalt omaltpoolt ideaalseima lahenduse, mida hakkame vajadusel kliendiga kohendama. Oluline on mitte kunagi kliendi soovidest üle astuda, vaid lähtuda tuleb tema vajadustest, äriplaanist ja ka võimalustest.

Mis on kõige konkreetsem mõõdupuu, mille järgi otsustada, kas hoone renoveerida või mitte? Millisel juhul tasub juba eos mõelda nö platsi puhtaks löömisele ja nullist alustamisele?

K: Alustada tuleb hoone tehnilise seisukorra hindamisest, vaadata, mida saab taastada ja mida on mõttekas taastada. Mis on energiatõhusus, milline on keskkonnamõju, kuluefektiivsus, hoone ajalooline väärtus. Arvestama peab kogukonna vajaduste ja soovidega, kuidas objekt linnaga suhestub.

M: Hea hoone on selline, mida saab vastavalt funktsioonile muuta. Hoonete lammutamise teemal tahaks öelda, et arhitekt ei ole kindlasti muinsuskaitsjast pädevam ehk otsused, mida nemad teevad, on kindlasti läbimõeldud ning neid tuleb aktsepteerida.

Mida teha selliste piirkondadega, kus renoveerimist vajavaid hooneid justkui jagub, kuid elu ja inimesi selle ümber mitte?

K: Kui paika hakatakse tooma kultuuri, toob see sinna ka inimesi. Narva on selles osas hea näide. Lihtsalt hoonet ehitama asuda, mõtlemata, kas sinna keegi tuleb, pole mõtet. Luua tuleb terve läbimõeldud keskkond. Et paika elu saabuks, pole ainult arhitekti teha, vaid tegu on suurema strateegia küsimusega.

M: Rekonstrueerides või täiesti uut luues on just sellised ettevõtmised, kus arendused ühtselt läbimõeldud ja tervikud, edukad ning tulemuslikud.

Milline riik või linn on teie silmis rekonstrueerimises lipulaev?

K: Hea näide on kindlasti Lissabon. Nad väga austavad oma kultuuripärandit, kuid samas saab aimu, et hooneid on siiski moodsate detailidega uuendatud, olemasolevasse austusega suhtutud. Lissabon on suurepärane näide nii rekonstrueerimiste kui uusehitiste osas.

Milline piirkond Eesti pealinnas täna arhitektidel silma särama paneb? Milline ala on renoveerimise vaatevinklist apetiitne amps?

M: Kiita tahaks peaaegu valmis Rotermanni, mis on hea näide sellest, kuidas vanale on antud uus elu.

K: Võtmeküsimus on Linnahalli teema ja selle lähiümbrus, kuidas seda elavdada, mis oleks õigem. Meie meelest on parim lahendus see lammutada ning luua asemele avalike funktsioonidega kõikidele inimestele mõeldud piirkond. Tallinna poolt loodud visioon on väga hea ja see on koht, millest võiks meie meelest arutelu ka jätkuda juba rahvusvahelise ideekonkurssiga.

Kui lugejal tekkis huvi rekonstrueerimise, renoveerimise või uue loomise osas, millest startima peaks?

M: Ühenduse võtmisest. Klient ei pea ise kõike teadma ja oskama, sest see on meie töö teda kuulata, suunata ja erinevaid võimalusi tutvustada. Oleme olemas, et luua parimast parim lahendus.

Kontsept Arhitektuuribüroo poolt tehtud tööd

Kungla tänav, Kalamaja, Tallinn

Renoveerimisel olev korterelamu Tallinnas Kungla tänaval. Arhitektid: Kaidi Põder, Margo Koppel, Miia Natka ja Daniella Ljahh.

Kungla tn 5a kortermaja asub Kalamajas, Tallinna miljööväärtuslikus piirkonnas. Kortermaja on projekteeritud ja ehitatud eelmise sajandi esimesel kümnendil (1911) ja on säilitanud suures osas aegse miljööväärtusliku ilme. Hoone on olnud pikalt renoveerimata aga üldine seisukord on rahuldav. Korterelamu omanikud soovivad renoveerida fassaadi – taastada hoone algne välimus, et hoone moodustaks (renoveeritud) naabermajadega ühise stilistilise ansambli.

Renoveeritav paarismaja Västriku tänaval Tallinnas.

Renoveeritav paarismaja Västriku tänaval Tallinnas. Arhitektid: Kaidi Põder, Margo Koppel, Karl-Johan Jakobson

Algse arhitektuurse rekonstruktsiooni kontseptsiooni keskseteks märksõnadeks olid läbipaistvus, õhulisus, avatus valgusele ning funktsionaalne ruumide tsoneeritus. Välisilme kujundamisel pöörati tähelepanu nii hoone ajaloolisele välimusele kui ka kaasaegsele terviknägemusele, mis kajastas tänapäevase rekonstrueerimisprojekti eesmärke. Hoone põhimahu viimistluses eelistati horisontaalset laudist, samas kui vintskappide ja teise korruse osa viimistluses kasutati vertikaalset laudist. Katus kaeti elegantse valtsplekiga. Välisilme kujundamine oli tihedas kooskõlas Tellija soovidega ning see püüdis integreerida ajaloolist konteksti kaasaegse arhitektuurilise lähenemisega, luues harmoonilise terviku. Arhitektuuriliselt suudeti ajaloolise hoone mahu hulka sulandada hoovipoolne juurdeehitus, mis hõlmas endas nii terrassi kui ka varjualust. Seejuures tekkis sünergia ajaloolise pärandi ja arhitektuurse modernismi vahel, luues ainulaadse arhitektuurse sümbioosi.

Rekonstrueeritav korterelamu ja hoovimaja Peetri tänaval Tartus. Arhitektid: Margo Koppel, Kaidi Põder

Korterelamu ning hoovimaja projekteerimisel peamine eesmärk oli arhitektuurselt siduda uus vanaga ning luua elukeskkond, mis kajastab antud kinnistu ajalugu kuid samas ka vaatab tulevikku. Seega saigi meie poolt loodud kooslus kahe reaalsuse vahel, kus vana olija kohtub uue tulijaga, kus uus peegeldab vana, kuid ei domineeri ajaloolise hoone üle, vaid moodustavad ühtse arhitektuurse terviku.

Korterelamu maht on mänglev ning sopiline. Tänava poolne hoone fassaad taastatakse algsel kujul, mille kõrval paistab ka natuke moodsat vormi. Et ajalooline hoone rohkem esile tõuseks, on uued mahud taotluslikult minimaalsed ja rahulikud, kuid jälgivad tagasihoidlikult, kuid moodsas vormis olemasoleva hoone arhitektuuri nii akende jaotuse, suuruse, kui ka uste ja akende raamide osas. Hoovimaja arhitektuurne stiil jälgib miljööväärtusliku korterelamu stiili – materjali käsitlust, hoone/räästa kõrgust, viilkatuse katusekallet, akna/uste raamide kõrgust, kuid käsitledes hoonet modernsemas võtmes, kuid jäädes siiski vormilt lihtsaks ning rahulikuks.

Rekonstruteeritav korterelamu Peetri tänaval Tartus.

Mis ja kes on Kontsept Arhitektuuribüroo?

Kontsept Arhitektuuribüroo on kontseptuaalset, modernset ja jätkusuutliku arhitektuuri teenust pakkuv arhitektuuribüroo. Aktiivse majandustegevusega alustati 2020. aasta alguses, kui Kaidi Põder ja Margo Koppel koostööga startisid. Nende ühine arhitektuurne keel sai alguse aastate eest, kui mõlemad Portugalis õppisid ning Aires Mateus’i juhendamisel magistrikraadi omandasid.

Projekte ja projekteerimise peatöövõtu teenust osutatakse nii uusehitistele kui ka renoveeritavatele ja rekonstrueeritavatele ehitistele nii eramute, korterelamute, tootmis- ja laohoonete ning ühiskondlike hoonete puhul.

Keskmise Eesti elaniku kodu on vanem kui ta ise

2021. aasta lõpus toimunud rahva- ja eluruumide andmetest selgub, et keskmiselt on Eesti inimese kodu vanem kui ta ise. Eestis on 557 146 asustatud tavaeluruumi, mis paiknevad enam kui 180 000 hoones. Keskmine hoone (eramu või kortermaja) on ehitatud 1965. aastal, keskmine eluruum pärineb aga 1972. aastast. Võrdluseks, keskmine eestlane on sündinud aastal 1979, seega on keskmise eestlase kodu temast vanem. Eesti inimeste kodudena domineerivad endiselt nõukogudeaegsed hooned. 2021. aasta loenduse järgi on veevarustus olemas 94%, pesemisvõimalus 93% ja tualettruum 92% elanikest. Keskküttega eluruumis elab 71% elanikest. 99% kortermajade elanikest on varustatud vee ja tualetiga, 97%-l on pesemisvõimalus.

Allikas: www.stat.ee

Liitu Kinnisvarauudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Kinnisvarauudiste uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Siim SultsonKinnisvarauudised.ee juhtTel: 53330 651
Teeli RemmelgEhitusvaldkonna juhtTel: 5123 770
Triin UibopuuEhitus ja kinnisvara konverentside programmijuhtTel: 51990 655
Rivo HabakukReklaami projektijuhtTel: 58361 474